Deree Degree Recognition

Deree

For Open University (OU) Graduates

Process for Degree Recognition:

Οι απόφοιτοι κάτοχοι του Open University (OU) validated award, που επιθυμείτε να κάνετε αίτηση στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας), μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διαδικασία που αναφέρεται στην αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, είναι η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθήσετε.

Για την επίσημη βαθμολογία (OU diploma supplement) καθώς και τον οδηγό σπουδών του τίτλου σπουδών σας (Syllabus), συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμαΣε περίπου 4 εβδομάδες θα ειδοποιηθείτε από το γραφείο Development and Alumni Relations (γραφείο Αποφοίτων) μέσω e-mail να έρθετε να παραλάβετε το OU diploma supplement (επίσημη βαθμολογία) και το Syllabus σας από το γραφείο Αποφοίτων (Office of Advancement and Alumni) – Θα πρέπει να έχετε μαζί σας το πρωτότυπο πτυχίο σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Κολλέγιο θα διατηρεί τους φακέλους στα αρχεία του έως και 2 μήνες από την έκδοση τους.

Τα έγγραφα παραλαμβάνονται από εσάς του ίδιους ή μέσω εταιρίας Courier που επιθυμείτε (με δική σας χρέωση). Εάν δεν μπορείτε οι ίδιοι να παραλάβετε τα χαρτιά σας, μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] και να μας δώσετε το όνομα του προσώπου που θα τα παραλάβει για εσάς.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι αν είχατε παρακολουθήσει έστω και ένα (1) μάθημα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού και τα credits των μαθημάτων αυτών σας αναγνωρίστηκαν και μεταφέρθηκαν κατά την έναρξη των σπουδών σας στο Κολλέγιο, θα πρέπει να καταθέσετε επιπρόσθετα την αναλυτική βαθμολογία του πανεπιστημίου αυτού, επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

NEWS

NOTE
on the Major Changes Introduced
by the Law on Professional Education Passed on December 17, 2020  

The law on Professional Education passed on December 17, 2020, affects only OU graduates, not older Deree alumni.

The ministry of education previously recognized professional rights of OU graduates, but for the diplomas related to legally regulated professions (i.e. psychologists and economists, for the case of Deree) graduates needed an additional permission from the respective license-granting authorities in order to be able to work as free-lance professionals or as employees.

The new law makes it mandatory for license-granting authorities, including professional Chambers, to give this permission to those that have already received recognition of professional rights from the ministry of education (through ATEEN), within 30 days. This comes as a result of an EU directive that Greece needed to comply with. 

We are not able to give more detailed directions before the relevant FEK is published.

For more information about the new process, you may contact ATEEN directly:

Υ.ΠΑΙ.Θ.
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Δ΄ – Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
e–mail: [email protected]
Τηλ.: 2103442802, 2103442863, 2103442821 και 2103442822 μεταξύ 12:00-14:00
fax: (+30) 210 344 3158

OLDER NEWS

26.11.2019

* Ο νέος εκπαιδευτικός νόμος, ο «νόμος Κεραμέως» (ν. 4635/2019), κατήργησε τις περισσότερες διατάξεις του «νόμου Γαβρόγλου» (ν. 4610/2019), με τις οποίες η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε εξαιρέσει την «επαγγελματική ισοδυναμία» από την προϊσχύσασα περί Κολλεγίων νομοθεσία. Συνεπώς, οι απόφοιτοι κολλεγίων μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν μέσω του ΑΤΕΕΝ (που αντικατέστησε το ΣΑΕΠ) την επαγγελματική ισοδυναμία των διπλωμάτων που τούς έχουν χορηγηθεί βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising). Τέτοια είναι και η περίπτωση των διπλωμάτων OU που απονέμονται στους απόφοιτους του Deree.

* Τέλος, οι απόφοιτοι OU, των οποίων οι αιτήσεις για αναγνώριση «επαγγελματικής ισοδυναμίας» έχουν ήδη απορριφθεί από το ΣΑΕΠ λόγω ύπαρξης μεταφερόμενων μαθημάτων από το Deree  (δηλαδή μέσω APL), καλούνται να υποβάλουν αρχικά ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του ΑΤΕΕΝ και, στη συνέχεια, αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Προς τούτο, μπορούν να επικαλεστούν μια άλλη απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, η οποία έκρινε ότι, από τη στιγμή που το Πανεπιστήμιο που χορηγεί την πιστοποίηση (validation) εγκρίνει και εκδίδει τελικά το πτυχίο, θεωρείται ότι αναγνωρίζει και τα μεταφερόμενα μαθήματα, και, ως εκ τούτου, νόμιμα προσδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους του (με αριθ. 2576/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

16.09.2019

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 99 του νόμου 4610/2019, που επικυρώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξετάζει, επί του παρόντος, τις ισχύουσες διαδικασίες για τη λειτουργία του ΣΑΕΠ καθώς και για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωμάτων των κολλεγίων – συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων OU και Deree. Σε αυτό το πλαίσιο, σας συστήνουμε να μην υποβάλετε τις αιτήσεις σας στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι νεοτέρας. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις όποιες εξελίξεις.

For Deree Graduates

General Information:

Σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας όσων Αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος αποφοίτησαν πριν από το 2012 (πριν τη συνεργασία με το OU), δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη.

Παραμένουμε σε τακτική επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας ενώ παράλληλα tο Κολλέγιο έχει προσφύγει από τον Δεκέμβριο του 2019 με δύο πιλοτικές υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (με αριθ. 1625/2019) που έκρινε την τροπολογία του 2014 (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014) ως αντίθετη στην απαγόρευση των ιδιωτικών Πανεπιστημίων βάσει του Άρθρου 16 του Συντάγματος. Η εκδίκαση των υποθέσεων έγινε τον Ιούνιο του 2020 και εκκρεμεί η έκδοση των αποφάσεων.

Για όσο διάστημα εκκρεμεί η τελική εκδίκαση της υπόθεσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνιστάται στους απόφοιτους Deree να αποφεύγουν την υποβολή αιτήσεων στο ΑΤΕΕΝ για την αναγνώριση των διπλωμάτων τους, εάν δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Μιας και οι πιθανότητες είναι σε βάρος τους, θα πρέπει να αναμείνουν έως την τελική εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή την έκδοση νέας νομοθετικής διάταξης από το Υπουργείο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο: [email protected] και στο [email protected].

NEWS

26.11.2019

Συμβουλές προς Παλαιούς Αποφοίτους Deree

* Ο νέος εκπαιδευτικός νόμος, ο «νόμος Κεραμέως» (ν. 4635/2019), κατήργησε τις περισσότερες διατάξεις του «νόμου Γαβρόγλου» (ν. 4610/2019), με τις οποίες η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε εξαιρέσει την «επαγγελματική ισοδυναμία» από την προϊσχύσασα περί Κολλεγίων νομοθεσία. Συνεπώς, οι απόφοιτοι κολλεγίων μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν μέσω του ΑΤΕΕΝ (που αντικατέστησε το ΣΑΕΠ) την επαγγελματική ισοδυναμία των διπλωμάτων που τούς έχουν χορηγηθεί βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising). Τέτοια είναι και η περίπτωση των διπλωμάτων OU που απονέμονται στους απόφοιτους του Deree.

* Δυστυχώς, η θετική αυτή εξέλιξη δεν επηρεάζει τα διπλώματα που έχουν λάβει απόφοιτοι του Deree μετά την πιστοποίηση του τελευταίου από τον NEASC (σήμερα NECHE), και πριν από τη σύναψη της συμφωνίας ανάμεσα στο Deree και το OU (2010). Διότι, όπως πρόσφατα έκρινε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, η εναλλακτική δυνατότητα της πιστοποίησης (accreditation) προγραμμάτων που εμπίπτουν στην «τροπολογία του 2014» (δηλαδή στο άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014), είναι αντίθετη προς την απαγόρευση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος (βλ. τη με αριθ. 1625/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Το Κολλέγιο θα προσφύγει άμεσα, τόσο στο Διοικητικό Εφετείο, όσο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση αυτή. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η τελική εκδίκαση της υπόθεσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι απόφοιτοι του Κολλεγίου θα πρέπει:

* Σε όσους αποφοίτησαν από το Deree τα έτη προ του 2010, συνιστάται να αποφεύγουν την υποβολή αιτήσεων στο ΑΤΕΕΝ για την αναγνώριση των διπλωμάτων τους, εάν δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Μιας και οι πιθανότητες είναι σε βάρος τους, θα πρέπει να αναμείνουν έως την τελική εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή την έκδοση νέας νομοθετικής διάταξης από το Υπουργείο, η οποία δεν θα πρέπει να αποκλείεται.

* Σε περίπτωση που οι ίδιοι απόφοιτοι (ετών προ του 2010) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση της «επαγγελματικής ισοδυναμίας» των πτυχίων τους, συνιστούμε να προσβάλλουν τις σχετικές απορριπτικές αποφάσεις με ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του ΑΤΕΕΝ και, στη συνέχεια, με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Παρ’ όλο που οι πιθανότητες ευδοκίμησης των ως άνω προσφυγών είναι -υπό τις παρούσες συνθήκες- μικρές, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουν την αναγνώριση αναδρομικά, σε περίπτωση που η διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει θετική έκβαση ή σε περίπτωση που εκδοθεί νέα νομοθετική διάταξη.

16.09.2019

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 99 του νόμου 4610/2019, που επικυρώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξετάζει, επί του παρόντος, τις ισχύουσες διαδικασίες για τη λειτουργία του ΣΑΕΠ καθώς και για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωμάτων των κολλεγίων – συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων OU και Deree. Σε αυτό το πλαίσιο, σας συστήνουμε να μην υποβάλετε τις αιτήσεις σας στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι νεοτέρας. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις όποιες εξελίξεις.

December 09 Update

The law has been published in the Government Gazette as of yesterday (FEK A258/08/12/2014). The article of interest to us is article No 75, on page 7923 www.et.gr.

We will continue to monitor developments and will keep you informed accordingly.

For any further clarifications needed, please contact the Office of Public Affairs and the Office of Advancement at [email protected] or [email protected].