Deree Degree Recognition

Deree

For Open University (OU) Graduates

Process for Degree Recognition:

Οι απόφοιτοι κάτοχοι του Open University (OU) validated award, που επιθυμείτε να κάνετε αίτηση στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας), μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η διαδικασία που αναφέρεται στην αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, είναι η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθήσετε. Προς διευκόλυνσή σας, αναφέρουμε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να προσκομίσετε την αίτησή σας στο ΑΤΕΕΝ και εδώ:

 1. Συμπλήρωση της online φόρμας μέσω της οποίας ειδοποιούνται τα αρμόδια τμήματα του Κολλεγίου ώστε να ετοιμάσουν κάποια από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (OU Diploma Supplement – την επίσημη βαθμολογία σας, δηλαδή – και Course Syllabi – τις περιγραφές όλων των μαθημάτων που παρακολουθήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας).

Σημαντική σημείωση: Από την 20η Ιουνίου, 2021, το κόστος για την έκδοση και αποστολή των εγγράφων στη διεύθυνση σας είναι 10 ευρώ. Η πληρωμή μπορεί να ολοκληρωθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 • Με κατάθεση στο Ταμείο του Κολλεγίου
 • Με τραπεζική κατάθεση:
  AlphaBank, αριθμός λογαριασμού: 112002002000098
  (IBAN: GR3401401120112002002000098)
  Στη θέση ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ της απόδειξης είσπραξης της Alpha Bank  είναι απαραίτητο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του αιτούντα.

Στη συνέχεια παρακαλώ όπως αποστείλετε αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής μέσω email στο [email protected].  

Σε περίπου 4 εβδομάδες από την ολοκλήρωση της πληρωμής και προσκόμιση της απόδειξης,  θα γίνει η αποστολή των εγγράφων μέσω εταιρίας Courier στη διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει στην ηλεκτρονική φόρμα. Δεν είναι δυνατή η αποστολή εγγράφων στο εξωτερικό.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Κολλέγιο δεν θα προχωρά στην έκδοση των εγγράφων, πρώτου ολοκληρωθεί η πληρωμή των 10 ευρώ και γίνει η αποστολή του σχετικού αποδεικτικού μέσω email στο [email protected].  

 1. Θα πρέπει να επικυρώσετε και να μεταφράσετε το αντίγραφο του OU πτυχίου σας και το OU Diploma Supplement. Η μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων αυτών γίνεται αποκλειστικά από το British Council, την αρμόδια αρχή επικύρωσης Βρετανικών πτυχίων στη χώρα μας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που έχετε μεταφέρει μαθήματα από πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, για μετάφραση και επικύρωση του transcript. 

Σημείωση: Πρέπει να επικοινωνήσετε με το British Council, ώστε να σας κατατοπίσουν για τον τρόπο που θα γίνει η διαδικασία.

 1. Τα Course Syllabi καταθέτονται αυτούσια και δεν χρειάζονται ούτε επικύρωση ούτε μετάφραση.
 2. Tαυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο.
 3. Παράβολο 100€ (υπέρ Δημοσίου). Το παράβολο μπορεί να υποβάλλεται και μέσω της σχετικής Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παράβολου (e-Παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), στην ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo.
 4. Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την αίτηση για την επαγγελματική ισοδυναμία του τίτλου σπουδών σας που βρίσκετε στην ιστοσελίδα του ΑΤΕΕΝ.
 5. Προσοχή: Θέλουμε να τονίσουμε ότι αν είχατε παρακολουθήσει έστω και ένα (1) μάθημα σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή σε Α.Ε.Ι. και τα credits των μαθημάτων αυτών σας αναγνωρίστηκαν και μεταφέρθηκαν κατά την έναρξη των σπουδών σας στο Κολλέγιο, θα πρέπει να καταθέσετε επιπρόσθετα την αναλυτική, επίσημη, βαθμολογία του πανεπιστημίου αυτού, επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

Αφού συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επικοινωνείτε με το ΑΤΕΕΝ ώστε να κλείσετε ραντεβού για την κατάθεση της αίτησης. Λόγω Covid-19 είναι απαραίτητο το ραντεβού.

Σημείωση για απόφοιτους Ψυχολογίας: Μόλις λάβετε την απόφαση από το ΑΤΕΕΝ (παίρνει περίπου 1 χρόνο), θα πάτε με την απόφαση αυτή Περιφέρεια όπου ανήκετε (π.χ. Περιφέρεια Αττικής) ώστε να αιτηθείτε την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. Βάσει νόμου που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2020, η Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να την εκδώσει μέσα σε 30 ημέρες. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο φορέα, δηλαδή την Περιφέρεια, για να ενημερωθείτε για τα οποιαδήποτε επιπρόσθετα δικαιολογητικά / έγγραφα (π.χ. παράβολα, χαρτόσημα, κλπ.) που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην αίτησή σας. Κατόπιν της απόκτησης της άδειας, μπορείτε να προχωρήσετε με την εγγραφή σας στον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ). Εκεί, πέρα από την απόφαση του ΑΤΕΕΝ και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, θα πρέπει να προσκομίσετε τον οδηγό σπουδών / transcript του Deree (όχι OU), όπου φαίνονται και τυπικά τα τέσσερα (4) χρόνια σπουδών σας, τα οποία ορίζει ως προαπαιτούμενα ο Σύλλογος. Για τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά που μπορεί να χρειαστούν για την εγγραφή σας, επικοινωνείτε απευθείας με τον αρμόδιο φορέα – τον ΣΕΨ.

 

28.06.2023

Όπως είναι γνωστό, με τη με αριθμ. 178/2023 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας,  δικαιώθηκε απόφοιτος βρετανικού Πανεπιστημίου που είχε μεταφερόμενα μαθήματα από Κολλέγιο, που λειτουργούσε ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, πριν την ισχύ του ν.3696/2008,  πετυχαίνοντας έτσι την αναγνώριση της  επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου που του απονεμήθηκε από το βρετανικό Πανεπιστήμιο. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, πολλοί απόφοιτοι του ΟPEN UNIVERSITY, των οποίων η αρχική αίτηση και η ενδικοφανής προσφυγή είχαν απορριφθεί, προσέφυγαν εκ νέου στο ΑΤΕΕΝ, με αίτηση  επανεξέτασης του αρχικού τους αιτήματος, εξασφαλίζοντας θετικά αποτελέσματα. Kαι τούτο διότι το ΑΤΕΕΝ είναι πλέον υποχρεωμένο να κάνει δεκτή την αίτησή τους και να τους χορηγήσει την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου τους σε συμμόρφωση προς την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ. Η αίτηση αυτή, ωστόσο, θεωρείται από το ΑΤΕΕΝ ως νέα αίτηση, με υποχρέωση κατάθεσης νέου παραβόλου.

Συνεπώς, όσοι απόφοιτοι με μεταφερόμενα μαθήματα έχουν λάβει απορριπτική απόφαση στο παρελθόν, μπορούν πλέον να ανατρέψουν αυτήν την απόφαση με νέα αίτησή τους.

Σημειωτέων ότι το ΑΤΕΕΝ διατηρεί πάντα την ευχέρεια να επιβάλει αντισταθμιστικά μέτρα, αναλόγως της κάθε περίπτωσης, υποχρεώνοντας τον απόφοιτο σε εξέταση κάποιων μαθημάτων. Ωστόσο, μετά και την έκδοση της με αριθμ. 179/2023 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ΑΤΕΕΝ οφείλει να αποφαίνεται αιτιολογημένα, εάν απαιτείται, κάθε φορά, γραπτή δοκιμασία και να καθορίζει, επίσης αιτιολογημένα, τα αντικείμενα της γραπτής δοκιμασίας, συνεκτιμώντας δεόντως το σύνολο των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, καθώς και την τυχόν σχετική επαγγελματική εμπειρία του αποφοίτου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ζητείται η αναγνώριση της  επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίου bachelor’s, θα πρέπει να προσκομίζεται και ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός ή άλλος τίτλος, καθώς και στοιχεία που να αποδεικνύουν επαγγελματική εμπειρία, αν υπάρχουν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, οι απόφοιτοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Public Affairs στο [email protected].

10.02.2023 

Για αποφοίτους OU με APL μαθήματα από το Deree, θετική εξέλιξη είναι απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε αίτηση αποφοίτου άλλου πανεπιστημίου. Βάσει της απόφασης αυτής κρίθηκε ότι το κράτος υποδοχής (Ελλάδα) δεν μπορεί να αρνηθεί, σε αίτηση επαγγελματικής ισοδυναμίας, τίτλο αναγνωρισμένου αλλοδαπού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (Ηνωμένο Βασίλειο), για το λόγο ότι οι σπουδές πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών (ΣτΕ 178-179/2023). Η απόφαση είναι σημαντική διότι συνεπάγεται ότι το ΑΤΕΕΝ δεν μπορεί να αρνηθεί τίτλο με μεταφερόμενα μαθήματα που αναγνωρίστηκαν από το αλλοδαπό πανεπιστήμιο. Κατά τούτο, περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση, ώστε να έχουμε το πλήρες κείμενο, καθώς και να εκδοθεί απόφαση σε υπόθεση αποφοίτου του Open University, με μεταφερόμενα μαθήματα, στην οποία έχουμε προσφύγει και η οποία εκδικάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣτΕ. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Διδασκαλία Αγγλικών σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον

 1. Για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και κατ’ οίκον δεν απαιτείται πλέον άδεια, αλλά αρκεί η αναγγελία έναρξης επαγγέλματος που προβλέπεται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Τα προσόντα των ενδιαφερομένων θα πρέπει, ωστόσο, να συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση.
 2. Το άρθρο 50 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) προέβλεψε ότι κάτοχοι πτυχίων που έχουν χορηγηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής μπορούν να διοριστούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εφόσον έχουν λάβει αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλου σπουδών τους.
 3. Συνεπώς, απόφοιτοι αγγλικής φιλολογίας του Deree μπορούν να διδάσκουν σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και να παραδίδουν κατ’ οίκον μαθήματα, εφόσον έχουν λάβει βεβαίωση αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων τους από το ΑΤΕΕΝ. Και τούτο, χωρίς να απαιτείται η απόκτηση επάρκειας.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (https://cutt.ly/bnQUgJ0):

  (α) έντυπο αναγγελίας
  (β) αντίγραφο πτυχίου που έχει αναγνωριστεί από το ΑΤΕΕΝ (πρώην ΣΑΕΠ) ως επαγγελματικά ισοδύναμο με τα αντίστοιχα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ
  (γ) γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερόμενου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον
  (δ) φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας/ισχύοντος διαβατηρίου
  (ε) δύο υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένες από ΚΕΠ ή ΑΤ

 1. Από 1.7.2021 αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων και δικαιολογητικών της αναγγελίας είναι η αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέχρι 30.6.2021, αιτήσεις αναγγελίας αδειών διδασκαλίας που κατατίθενται στον ΕΟΠΠΕΠ θα διεκπεραιώνονται από αυτόν.

7 Ιουνίου 2021

Teaching English at Tutoring Centers, Foreign Language Centers or in-house

 1. For teaching a foreign language at Tutoring Centers, Foreign Language Centers or deliver courses at home, a Declaration to the competent authority is required (article 3 para 1 of law 3919/2011). The qualifications of those concerned should coincide with those required for teaching at public schools.
 2. According to article 50 of Law 4653/2020, those who hold degrees awarded by foreign educational institutions, may be appointed as teachers in primary and secondary education, provided they have received recognition of the professional equivalence of their degree.
 3. Therefore, Deree graduates who have completed the English program can teach at Tutoring Centers, Foreign Language Centers and deliver home courses, provided that the professional equivalence of their degrees has been recognized by ATEEN (former SAEP).
 4. Interested graduates may submit to the competent authority the following supporting documents mentioned on the website of EOPPEP:

  (a) Declaration form
  (b) Copy of degree recognized by ATEEN as professionally equivalent to the corresponding degrees of Greek universities
  (c) Opinion of physician or general practitioner and opinion of psychiatrist, either public or private, in which the health of the person concerned will be certified in order to teach in tuition centers, foreign language centers and at home
  (d) Photocopy of ID/valid passport
  (e) Two declarations, signed before KEP or AT

 1. From 1 July 2021, the competent authority for the submission and examination of the applications and supporting documents is the Directorate of Secondary Education at the regional level (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Applications submitted to EOPPEP until 30 June 2021 will be processed by that organization.

7 June, 2021

17.12.2020

NOTE
on the Major Changes Introduced
by the Law on Professional Education Passed on December 17, 2020  

The law on Professional Education passed on December 17, 2020, affects only OU graduates, not older Deree alumni.

The ministry of education previously recognized professional rights of OU graduates, but for the diplomas related to legally regulated professions (i.e. psychologists and economists, for the case of Deree) graduates needed an additional permission from the respective license-granting authorities in order to be able to work as free-lance professionals or as employees.

The new law makes it mandatory for license-granting authorities, including professional Chambers, to give this permission to those that have already received recognition of professional rights from the ministry of education (through ATEEN), within 30 days. This comes as a result of an EU directive that Greece needed to comply with. 

We are not able to give more detailed directions before the relevant FEK is published.

For more information about the new process, you may contact ATEEN directly:

Υ.ΠΑΙ.Θ.
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Δ΄ – Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
e–mail: [email protected]
Τηλ.: 2103442802, 2103442863, 2103442821 και 2103442822 μεταξύ 12:00-14:00
fax: (+30) 210 344 3158

26.11.2019

* Ο νέος εκπαιδευτικός νόμος, ο «νόμος Κεραμέως» (ν. 4635/2019), κατήργησε τις περισσότερες διατάξεις του «νόμου Γαβρόγλου» (ν. 4610/2019), με τις οποίες η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε εξαιρέσει την «επαγγελματική ισοδυναμία» από την προϊσχύσασα περί Κολλεγίων νομοθεσία. Συνεπώς, οι απόφοιτοι κολλεγίων μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν μέσω του ΑΤΕΕΝ (που αντικατέστησε το ΣΑΕΠ) την επαγγελματική ισοδυναμία των διπλωμάτων που τούς έχουν χορηγηθεί βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising). Τέτοια είναι και η περίπτωση των διπλωμάτων OU που απονέμονται στους απόφοιτους του Deree.

* Τέλος, οι απόφοιτοι OU, των οποίων οι αιτήσεις για αναγνώριση «επαγγελματικής ισοδυναμίας» έχουν ήδη απορριφθεί από το ΣΑΕΠ λόγω ύπαρξης μεταφερόμενων μαθημάτων από το Deree  (δηλαδή μέσω APL), καλούνται να υποβάλουν αρχικά ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του ΑΤΕΕΝ και, στη συνέχεια, αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Προς τούτο, μπορούν να επικαλεστούν μια άλλη απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, η οποία έκρινε ότι, από τη στιγμή που το Πανεπιστήμιο που χορηγεί την πιστοποίηση (validation) εγκρίνει και εκδίδει τελικά το πτυχίο, θεωρείται ότι αναγνωρίζει και τα μεταφερόμενα μαθήματα, και, ως εκ τούτου, νόμιμα προσδίδει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους του (με αριθ. 2576/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών).

16.09.2019

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 99 του νόμου 4610/2019, που επικυρώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξετάζει, επί του παρόντος, τις ισχύουσες διαδικασίες για τη λειτουργία του ΣΑΕΠ καθώς και για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωμάτων των κολλεγίων – συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων OU και Deree. Σε αυτό το πλαίσιο, σας συστήνουμε να μην υποβάλετε τις αιτήσεις σας στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι νεοτέρας. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις όποιες εξελίξεις.

For Deree Graduates

General information -Updated February 10, 2023 

Σχετικά με το ζήτημα της επαγγελματικής ισοδυναμίας πτυχίων αποφοίτων που αποφοίτησαν πριν το 2012, εκδόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι αποφάσεις της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε υποθέσεις στις οποίες είχαμε προσφύγει. Το Δικαστήριο δυστυχώς απέρριψε τις αιτήσεις ακυρώσεως, κρίνοντας ότι η «τροπολογία του 2014» δεν καλύπτει τίτλους που εκδόθηκαν προ του 2012 (ΣτΕ 180-1/2023). Το σκεπτικό είναι ότι οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης αναγνωρίστηκαν από την ελληνική πολιτεία το 2012 και επομένως η τροπολογία δεν έχει αναδρομική ισχύ.  Έτσι, στο πλαίσιο των ελληνικών δικαστηρίων έχει κριθεί αμετάκλητα ότι οι τίτλοι αποφοίτων Deree (προ του 2012) δεν μπορούν να λάβουν αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας. Αντίθετα, θετική εξέλιξη που ενδιαφέρει τους τίτλους Open University είναι άλλη απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (σε αίτηση αποφοίτου άλλου πανεπιστημίου). Κρίθηκε ότι το κράτος υποδοχής (Ελλάδα) δεν μπορεί να αρνηθεί, σε αίτηση επαγγελματικής ισοδυναμίας, τίτλο αναγνωρισμένου αλλοδαπού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης (Ηνωμένο Βασίλειο), για το λόγο ότι οι σπουδές πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα σε εργαστήρια ελευθέρων σπουδών (ΣτΕ 178-179/2023). Η απόφαση είναι σημαντική διότι συνεπάγεται ότι το ΑΤΕΕΝ δεν μπορεί να αρνηθεί τίτλο με μεταφερόμενα μαθήματα που αναγνωρίστηκαν από το αλλοδαπό πανεπιστήμιο. Κατά τούτο, περιμένουμε να καθαρογραφεί η απόφαση, ώστε να έχουμε το πλήρες κείμενο, καθώς και να εκδοθεί απόφαση σε υπόθεση αποφοίτου του Open University, με μεταφερόμενα μαθήματα, στην οποία έχουμε προσφύγει και η οποία εκδικάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣτΕ. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

General Informationupdated September 8, 2021:

Σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας όσων Αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος αποφοίτησαν πριν από το 2012 (πριν τη συνεργασία με το OU), δεν υπάρχει κάποια νεότερη θετική εξέλιξη.

Το Κολλέγιο έχει προσφύγει από τον Δεκέμβριο του 2019 με δύο πιλοτικές υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (με αριθ. 1625/2019) που έκρινε την τροπολογία του 2014 (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014) ως αντίθετη στην απαγόρευση των ιδιωτικών Πανεπιστημίων βάσει του Άρθρου 16 του Συντάγματος. Η εκδίκαση των υποθέσεων έγινε τον Ιούνιο του 2020 και τον Ιούλιο του 2021 παραπέμφθηκαν στην ολομέλεια.

Για όσο διάστημα εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνιστάται στους απόφοιτους Deree να αποφεύγουν την υποβολή αιτήσεων στο ΑΤΕΕΝ για την αναγνώριση των διπλωμάτων τους, εάν δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Μιας και οι πιθανότητες είναι σε βάρος τους, θα πρέπει να αναμείνουν έως την τελική εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή την έκδοση νέας νομοθετικής διάταξης από το Υπουργείο. Για οτιδήποτε χρειαστεί ή προκύψει θα είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Παιδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο: [email protected] και στο [email protected].

26.11.2019

Συμβουλές προς Παλαιούς Αποφοίτους Deree

* Ο νέος εκπαιδευτικός νόμος, ο «νόμος Κεραμέως» (ν. 4635/2019), κατήργησε τις περισσότερες διατάξεις του «νόμου Γαβρόγλου» (ν. 4610/2019), με τις οποίες η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε εξαιρέσει την «επαγγελματική ισοδυναμία» από την προϊσχύσασα περί Κολλεγίων νομοθεσία. Συνεπώς, οι απόφοιτοι κολλεγίων μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν μέσω του ΑΤΕΕΝ (που αντικατέστησε το ΣΑΕΠ) την επαγγελματική ισοδυναμία των διπλωμάτων που τούς έχουν χορηγηθεί βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising). Τέτοια είναι και η περίπτωση των διπλωμάτων OU που απονέμονται στους απόφοιτους του Deree.

* Δυστυχώς, η θετική αυτή εξέλιξη δεν επηρεάζει τα διπλώματα που έχουν λάβει απόφοιτοι του Deree μετά την πιστοποίηση του τελευταίου από τον NEASC (σήμερα NECHE), και πριν από τη σύναψη της συμφωνίας ανάμεσα στο Deree και το OU (2010). Διότι, όπως πρόσφατα έκρινε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, η εναλλακτική δυνατότητα της πιστοποίησης (accreditation) προγραμμάτων που εμπίπτουν στην «τροπολογία του 2014» (δηλαδή στο άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4310/2014), είναι αντίθετη προς την απαγόρευση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος (βλ. τη με αριθ. 1625/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών). Το Κολλέγιο θα προσφύγει άμεσα, τόσο στο Διοικητικό Εφετείο, όσο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση αυτή. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η τελική εκδίκαση της υπόθεσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, οι απόφοιτοι του Κολλεγίου θα πρέπει:

* Σε όσους αποφοίτησαν από το Deree τα έτη προ του 2010, συνιστάται να αποφεύγουν την υποβολή αιτήσεων στο ΑΤΕΕΝ για την αναγνώριση των διπλωμάτων τους, εάν δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Μιας και οι πιθανότητες είναι σε βάρος τους, θα πρέπει να αναμείνουν έως την τελική εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή την έκδοση νέας νομοθετικής διάταξης από το Υπουργείο, η οποία δεν θα πρέπει να αποκλείεται.

* Σε περίπτωση που οι ίδιοι απόφοιτοι (ετών προ του 2010) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση της «επαγγελματικής ισοδυναμίας» των πτυχίων τους, συνιστούμε να προσβάλλουν τις σχετικές απορριπτικές αποφάσεις με ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του ΑΤΕΕΝ και, στη συνέχεια, με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Παρ’ όλο που οι πιθανότητες ευδοκίμησης των ως άνω προσφυγών είναι -υπό τις παρούσες συνθήκες- μικρές, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουν την αναγνώριση αναδρομικά, σε περίπτωση που η διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει θετική έκβαση ή σε περίπτωση που εκδοθεί νέα νομοθετική διάταξη.

16.09.2019

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, λόγω της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 99 του νόμου 4610/2019, που επικυρώθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εξετάζει, επί του παρόντος, τις ισχύουσες διαδικασίες για τη λειτουργία του ΣΑΕΠ καθώς και για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωμάτων των κολλεγίων – συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων OU και Deree. Σε αυτό το πλαίσιο, σας συστήνουμε να μην υποβάλετε τις αιτήσεις σας στο Υπουργείο Παιδείας μέχρι νεοτέρας. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τις όποιες εξελίξεις.

December 09 Update

The law has been published in the Government Gazette as of yesterday (FEK A258/08/12/2014). The article of interest to us is article No 75, on page 7923 www.et.gr.

We will continue to monitor developments and will keep you informed accordingly.

For any further clarifications needed, please contact the Office of Public Affairs and the Office of Advancement at [email protected] or [email protected].