Deree Degree Recognition

Με χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε λάβει τις πρώτες θετικές αποφάσεις για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των αποφοίτων μας, με πτυχίο Open University (OU).
Όσοι απόφοιτοι (OU) λαμβάνουν απαντήσεις από το υπουργείο σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, παρακαλούμε να ενημερώνουν το Κολλέγιο με σχετικό e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

Οι απόφοιτοι κάτοχοι του Open University (OU) validated award, που επιθυμείτε να κάνετε αίτηση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (show)

 1. Επικυρωμένο και μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο του Open University (OU) validated award
 2. Επικυρωμένο και μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο του diploma supplement που παρέχεται μαζί με το Open University (OU) validated award
 3. Κατάλογος με την περιγραφή των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο  Diploma Supplement (syllabus)
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 5. Συμπληρωμένη αίτηση του ΣΑΕΠ
 6. Παράβολο 100 ευρώ

Διαδικασία (show)

 1. Ηλεκτρονική ΑίτησηΣυμπληρώνετε τη φόρμαΣε περίπου 4 εβδομάδες θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email να έρθετε να παραλάβετε το Official Transcript και το Syllabus σας από το γραφείο Developmentand Alumni Relations – Θα πρέπει να έχετε μαζί σας το πρωτότυπο πτυχίο σας.
 2. Θα πρέπει να επικυρώσετε και να μεταφράσετε το Open University (OU) validated award και το diploma supplement στο Βρετανικό Συμβούλιο στην Αθήνα: http://www.britishcouncil.gr/en/contact. Ο κατάλογος των μαθημάτων δε χρειάζεται μετάφραση και επικύρωση.
 3. Θα συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130617_aitisi_isodunamias.doc
 4. Αγορά παράβολου 100€ μέσω Taxisnet (Επιλογή φορέα: “Υπουργείο Παιδείας”, Επιλογή αιτιολογίας: “Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας”) ή από Τράπεζα. Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για οδηγίες σχετικά με την απόκτηση του παράβολου αξίας 100 ευρώ: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html
 5. Αφού έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα θα πρέπει να καταθέσετε τα δικαιολογητικά στο ΣΑΕΠ στην παρακάτω διεύθυνση:
 6. Ενημερώστε μας στο [email protected] για την έκβαση της αιτήσεώς σας ώστε να καταγραφεί στα αρχεία μας.

Υ.ΠΑΙ.Θ.
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Δ΄ – Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
e-mail: [email protected]
Τηλ.: 210 210 3442824, 210 3442766 μεταξύ 12:00-14:00
fax: (+30) 210 344 3158


 

Σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας όσων Αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος αποφοίτησαν πριν από το 2012 (πριν τη συνεργασία με το OU), η εικόνα για το αποτέλεσμα της ισοτιμίας δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη, όπως ανακοινώθηκε και στην ανοικτή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017.

Παραμένουμε σε τακτική επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας ενώ παράλληλα ο Νομικός Σύμβουλος του Κολλεγίου έχει αναλάβει πιλοτικά την παρακολούθηση 3 περιπτώσεων.

Λόγω του ότι τα δεδομένα αλλάζουν τακτικά, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα Γραφεία: Public Affairs και Development & Alumni Relations στο τηλέφωνο: 210 6009 800, εσωτερικές γραμμές 1107 & 1379 ή μέσω e-mail στο: [email protected]

Όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία και να καταθέσουν το φάκελο τους στο Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων) θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

1. Ηλεκτρονική Αίτηση (show)

Συμπληρώνετε τη φόρμα.

Σε περίπου 4 εβδομάδες θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail να έρθετε να παραλάβετε το Official Transcript και το Syllabus σας από το γραφείο Development and Alumni Relations – Θα πρέπει να έχετε μαζί σας το πρωτότυπο πτυχίο σας.

2. Επικύρωση Πτυχίου (show)

Επιλέγετε α) ή β) *

α) Μέσω της διαδικασίας του Apostille (Σφραγίδα της Χάγης)

β) Μέσω δικηγόρου (επικύρωση πτυχίου). Εάν χρειαστεί το Apostille μπορείτε να το καταθέσετε αργότερα με συμπληρωματική αίτηση.

*Δεν είναι ακόμα επίσημα ξεκαθαρισμένο από το υπουργείο αν χρειάζεται η διαδικασία του Apostille (Σφραγίδας της Χάγης).

3. Μεταφράσεις (show)

Καταθέτετε στο Υπουργείο Εξωτερικών ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο μεταφραστικό γραφείο το  Official Transcript μαζί τα έγγραφα που θα λάβετε με το Apostille (επιλογή α’) ή το επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου σας (επιλογή β’). Προσοχή: το Transcript πρέπει να παραδοθεί για τη μετάφραση στον σφραγισμένο φάκελο.

4. Παράβολο (show)

Αγορά παράβολου 100€ μέσω Taxisnet (Επιλογή φορέα: “Υπουργείο Παιδείας”, Επιλογή αιτιολογίας: “Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας”) ή από Τράπεζα.

5. Εκτύπωση & Συμπλήρωση Αίτησης ΣΑΕΠ (show)

6. Κατάθεση Αίτησης (show)

Στο υπουργείο Παιδείας, ΣΑΕΠ: Παπανδρέου 37, Μαρούσι
(210 3442824, 210 3442766 καλείτε 12:00-14:00)

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:

 • Το επικυρωμένο σας πτυχίο ΚΑΙ τη μετάφρασή του στα Ελληνικά
 • Το official transcript ΚΑΙ τη μετάφρασή του στα Ελληνικά
 • Syllabus
 • Παράβολο
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας – ΣΑΕΠ

Σημείωση 1: Λόγω του ότι δεν εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή του νόμου (ΦΕΚ Α258. 8/12/2014), ο νόμος έγκειται στην ερμηνεία του Υπουργού Παιδείας, που σημαίνει ότι μόλις υπάρξει η πρώτη αναγνώριση θα γνωστοποιηθούν με ακρίβεια τα δικαιώματα που θα εξασφαλίζει.


 

Παραλαβή Εγγράφων Αναγνώρισης

Όσοι έχετε κάνει αίτηση για την έκδοση των σχετικών εγγράφων αναφορικά με την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων μέσω ΣΑΕΠ και έχετε ενημερωθεί μέσω e-mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας για την ολοκλήρωση τους θα πρέπει να τα παραλαμβάνετε εντός 3 εβδομάδων από το Γραφείο Ανάπτυξης και Αποφοίτων (Office of Development & Alumni Relations).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Κολλέγιο θα διατηρεί τους φακέλους στα αρχεία του έως και 2 μήνες από την έκδοση τους.

Τα έγγραφα παραλαμβάνονται από εσάς του ίδιους ή μέσω εταιρίας Courier που επιθυμείτε (με δική σας χρέωση). Εάν δεν μπορείτε οι ίδιοι να παραλάβετε τα χαρτιά σας, μπορείτε να στείλετε email στο [email protected] και να μας δώσετε το όνομα του προσώπου που θα τα παραλάβει για εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Deree Registrar’s office:
e-mail: [email protected]
Τηλ.: 210 600 9800, ext. 1328, 1331, 1445, 1449

December 09 Update

The law has been published in the Government Gazette as of yesterday (FEK A258/08/12/2014). The article of interest to us is article No 75, on page 7923 www.et.gr.

Following a communication with the Ministry of Education earlier today, we confirmed that SAEP is still under administrative restructuring. However, we were informed, they continue to accept applications, so any alumni interested, could submit their papers to SAEP which is now to be “housed” under the Sec. General of Life Long Learning.

As no new announcement has been made, the requirements in terms of papers to be submitted, remain the same http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130424_isodunamia_lista_dikaiologhtikwn.doc

As far as we understand, there is no guarantee that these requirements will not change in the future, in which case we will provide any additional material. As we have already explained, in order for you to get the necessary papers from DEREE, please submit an online request at http://www.acg.edu/ddr-form

We will continue to monitor developments and will keep you informed accordingly.

For any further clarifications needed, please contact the Office of Public Affairs and the Office of Development & Alumni Relations at extensions 1107 and 1379, or at [email protected]

 


 

Dear fellow alumni,

We are happy to inform you that, on Thursday November 27, 2014, the Greek parliament voted in favor of an amendment that opens the way for the recognition of professional rights of DEREE bachelor’s degrees, based on the College’s New England Association of Schools and Colleges (NEASC) accreditation. This legislation constitutes a major step towards correcting an injustice against DEREE graduates, thousands of whom have obtained further and/or terminal degrees from prestigious educational institutions in Europe and the US and have had very successful careers in the private sector. Recognizing the professional rights of DEREE degrees was a matter of principle for all, as DEREE undergraduate programs have been accredited by one of the oldest and most prestigious accrediting organizations in the US, the same one that accredits institutions like HARVARD, YALE, MIT, BROWN, etc.

For those of you who are interested in submitting your papers to SAEP, you should be getting the necessary documents from the ACG Student Success Center at the Aghia Paraskevi campus. However, kindly be informed that we need to wait for the new law to be officially published in the Government Gazette (FEK), as well as for any explanatory circular (εγκύκλιος) to be issued by the Ministry of Education, before any degrees are submitted for recognition.  Additionally, we will need to check what the precise requirements on the part of SAEP will be from now onwards. Only then, we will be able to properly advise our alumni on the exact papers they will need to submit as well as the process to follow.

In the meantime, we recommend you submit an online preliminary request by following the link here. Applications will be processed on a first come, first served basis, after we have the new directions announced by SAEP.

Regarding the recognition of DEREE-OU Bachelors & DEREE Masters, for the moment, there is no change in the documents requested by SAEP. However, as SAEP is currently under administrative restructuring, we have been informed that no applications are processed now.

Please visit this page regularly, as we will continue to post any related updates.