Α. ACG Affiliation / Σχέση με το Αμερικανικό Κολλέγιο ΕλλάδοςAlumnus-a / Απόφοιτος-η
Friend / Φίλος
Corporation / Εταιρία
Other / Άλλο

Β. Gift Amount / Ποσό Δωρεάς


I would like to make a gift in the amount of / Θα ήθελα να κάνω δωρεά το ποσό:
20€ 25€ 50€ 100€ 250€ 500€ 1,000€
Other / Άλλο € :
When you enter the amount please separate decimals by using dot, not comma. / Κατά τη πληκτρολόγηση του ποσού για το διαχωρισμό των δεκαδικών χρησιμοποιείτε τελεία και όχι κόμμα.

C. Designation / Παρακαλώ να οριστεί η δωρεά μου ως*


100th Anniversary Centennial Scholarship Fund
Be a Pillar of Pierce Campaign
Pierce Classes Scholarships
Please select the class scholarship you would like to support
Deree Classes Scholarships
Please select the class scholarship you would like to support
ACG Swiss Alumni Chapter Scholarship
Pierce Innovation Academy
Please indicate the specific Pierce Innovation Academy activity you would like to support. The cumulative amount donated to the Pierce Innovation Academy will automatically give you membership to one of the following categories of the Pierce Innovation Society:
- Trailblazer (€10,000 and up)
- Change Maker (€5,000 - €9,999)
- Innovator (€1,000 - €4,999)
Pierce Innovation Academy as a whole
Fab Lab
MakerSpace
Academy of Engineering
Junior Achievement
Robotics Club
University of Delaware Diamond Challenge
STEM ON
Growth Mindset
Pierce Leadership Academies
Precious Plastic Lab
The Pierce Model United Nations Club
Pierce Open House 2024
2024 Annual Fund: Pierce Scholarships
2024 Annual Fund: Deree Scholarships
2024 Annual Fund: Alba Scholarships
Education Unites Scholarships
Other (Faculty Support)

Other / Άλλο

*If no designation is indicated, your donation will be added to the Annual fund as an unrestricted gift. / Εάν δεν επιλέξετε κάποιο σκοπό/πρόγραμμα, η δωρεά σας θα προστεθεί στο Annual fund ως δωρεά χωρίς περιορισμό.

D. Personal & Contact Information / Προσωπικές ΠληροφορίεςPrefix / Πρόθεμα* :
First Name / Όνομα* :
Last Name / Επίθετο* :
E-mail / Ηλεκτρονική Διεύθυνση* :
Τηλέφωνο / Telephone :
Vat Number / ΑΦΜ* :
Address / Διεύθυνση* :
Zip / Τ.Κ.* :
City / Πόλη* :
State / Νομός* :
Country / Χώρα :
* Required / * Απαραίτητο πεδίο

E. Gift Recognition / Αναγνώριση Δωρεάς


All donations made will be included in ACG's publications with your name unless you indicate otherwise bellow. / Όλες οι δωρεές θα συμπεριληφθούν στις εκδόσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος, εκτός εάν υποδείξετε ότι δεν το επιθυμείτε:

Yes, my gift can be listed in any College publications under my name / Ναι, η δωρεά μου μπορεί να συμπεριληφθεί στις εκδόσεις του Κολλεγίου με το όνομά μου:

No, I wish to remain anonymous. / Όχι, επιθυμώ να παραμείνω ανώνυμος(η).

F. Gift Dedication / Αφιέρωση Δωρεάς


Honor / Προς τιμήν του/της
In memory of / Εις μνήμην του/της
Please notify the following person(s) of my gift / Παρακαλώ ενημερώστε το/τα ακόλουθο-α άτομο-α για την δωρεά μου.
First Name / Όνομα :
Last Name / Επίθετο :
Address / Διεύθυνση :
Area / Περιοχή :
City / Πόλη :
Zip / Τ.Κ. :
Country / Χώρα :
Relationship to the person honored/memorialized :
Σχέση με το πρόσωπο που θα τιμηθεί :


Read here the Notification and Consent for the processing of Personal Data
I have been informed and I hereby provide my consent for the processing of the aforementioned data. / Έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων

First and last name / Ονοματεπώνυμο

Date / Ημερομηνία

Αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις πληρωμών / I accept the terms and conditions