Α. ACG Affiliation / Σχέση με το Αμερικανικό Κολλέγιο ΕλλάδοςAlumnus-a / Απόφοιτος-η
Friend / Φίλος
Corporation / Εταιρία
Other / Άλλο

Β. Gift Amount / Ποσό Δωρεάς


I would like to make a gift in the amount of / Θα ήθελα να κάνω δωρεά το ποσό:
20€ 25€ 50€ 100€ 250€ 500€ 1,000€
Other / Άλλο € :
When you enter the amount please separate decimals by using dot, not comma. / Κατά τη πληκτρολόγηση του ποσού για το διαχωρισμό των δεκαδικών χρησιμοποιείτε τελεία και όχι κόμμα.

C. Designation / Παρακαλώ να οριστεί η δωρεά μου ως*


Endowed fund in memory of Dr. S. Sue Horner
COVID-19 Student and Teaching Fund: Pierce Scholarships
COVID-19 Student and Teaching Fund: Deree Scholarships
COVID-19 Student and Teaching Fund: Alba Scholarships
Be a Pillar of Pierce Campaign
Other (Faculty Support)

Other / Άλλο

*If no designation is indicated, your donation will be added to the Annual fund as an unrestricted gift. / Εάν δεν επιλέξετε κάποιο σκοπό/πρόγραμμα, η δωρεά σας θα προστεθεί στο Annual fund ως δωρεά χωρίς περιορισμό.

D. Personal & Contact Information / Προσωπικές ΠληροφορίεςPrefix / Πρόθεμα* :
First Name / Όνομα* :
Last Name / Επίθετο* :
E-mail / Ηλεκτρονική Διεύθυνση* :
Τηλέφωνο / Telephone :
Vat Number / ΑΦΜ* :
Address / Διεύθυνση* :
Zip / Τ.Κ.* :
City / Πόλη* :
State / Νομός* :
Country / Χώρα :
* Required / * Απαραίτητο πεδίο

E. Gift Recognition / Αναγνώριση Δωρεάς


All donations made will be included in ACG's publications with your name unless you indicate otherwise bellow. / Όλες οι δωρεές θα συμπεριληφθούν στις εκδόσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος, εκτός εάν υποδείξετε ότι δεν το επιθυμείτε:

Yes, my gift can be listed in any College publications under my name / Ναι, η δωρεά μου μπορεί να συμπεριληφθεί στις εκδόσεις του Κολλεγίου με το όνομά μου:

No, I wish to remain anonymous. / Όχι, επιθυμώ να παραμείνω ανώνυμος(η).

F. Gift Dedication / Αφιέρωση Δωρεάς


Honor / Προς τιμήν του/της
In memory of / Εις μνήμην του/της
Please notify the following person(s) of my gift / Παρακαλώ ενημερώστε το/τα ακόλουθο-α άτομο-α για την δωρεά μου.
First Name / Όνομα :
Last Name / Επίθετο :
Address / Διεύθυνση :
Area / Περιοχή :
City / Πόλη :
Zip / Τ.Κ. :
Country / Χώρα :
Relationship to the person honored/memorialized :
Σχέση με το πρόσωπο που θα τιμηθεί :


Read here the Notification and Consent for the processing of Personal Data
I have been informed and I hereby provide my consent for the processing of the aforementioned data. / Έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων

First and last name / Ονοματεπώνυμο

Date / Ημερομηνία

Αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις πληρωμών / I accept the terms and conditions