Frequently Asked Questions

English/Ελληνικά

Ερ.: Τι εννοούμε λέγοντας ότι το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι “μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό σωματείο”;

Απ.: Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος δεν έχει ιδιοκτήτες ή μετόχους. Όλα τα κεφάλαια που διαθέτει, πέραν της κάλυψης των λειτουργικών του αναγκών, αξιοποιούνται προς όφελος του Κολλεγίου. Το Κολλέγιο διοικείται από ένα εθελοντικό Συμβούλιο Επιτρόπων που είναι υπεύθυνο για τον διορισμό του Προέδρου, την εξασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας του ιδρύματος και την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής του αποστολής:

“To add distinctive value to the lives of our students as well as Greece, American education, Hellenic heritage, and the global community through transformative teaching, scholarship and service”.

 

Ερ.: Τα χρήματα των διδάκτρων καλύπτουν πλήρως το κόστος της εκπαίδευσης στο ΑΚΕ;

Απ.: Το Κολλέγιο χρησιμοποιεί τα χρήματα των διδάκτρων για την κάλυψη των ετήσιων δαπανών λειτουργίας του. Όπως τα περισσότερα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, το Κολλέγιο χρησιμοποιεί μέρος από το καταπίστευμα του (που χτίζεται σε περιόδους όπου τα έσοδα από τα δίδακτρα των μαθητών είναι μεγαλύτερα από τα ετήσια λειτουργικά έξοδα)  καθώς και από δωρεές αποφοίτων και φίλων του Κολλεγίου. Όταν το Κολλέγιο έχει πλεόνασμα στον ετήσιο προϋπολογισμό του, το πλεόνασμα αυτό επενδύεται είτε σε παροχές προς τους φοιτητές, είτε σε υποδομές, είτε στην ανάπτυξη των προγραμμάτων του, είτε διατηρείται για μελλοντική χρήση. Το γεγονός ότι το Κολλέγιο έχει καταπίστευμα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, του έχει επιτρέψει να συνεχίσει να διατηρεί την ποιότητα της εκπαίδευσης, των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων που προσφέρει και διαθέτει σε όλη τη διάρκεια των 139 χρόνων της ιστορίας του, ακόμη και κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση.

 

Ερ.: Τι είναι το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση;

Απ.: Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση (ΕΙΑΠ) είναι ένα μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα που ενισχύει τις προσπάθειες ανεύρεσης οικονομικών πόρων του ΑΚΕ για την ανάπτυξη του Ταμείου Υποτροφιών του. Όλα τα κεφάλαια που συλλέγονται από το ΕΙΑΠ, από δωρητές έως και το 2014 Alumni Achievement Awards, αξιοποιούνται για την παροχή υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές του ΑΚΕ.

 

Ερ.: Ποιος διοικεί το ΑΚΕ;

Απ.: Το ΑΚΕ διοικείται από ένα εθελοντικό Συμβούλιο Επιτρόπων,  με έδρα τις ΗΠΑ, τα μέλη του οποίου  προσφέρουν το χρόνο και τις γνώσεις τους για την χάραξη της στρατηγικής πορείας του Κολλεγίου. Οι καθημερινές εργασίες του Κολλεγίου είναι κάτω από την επίβλεψη του Προέδρου, ο οποίος είναι εκλεγμένος από το Συμβούλιο Επιτρόπων.

 

Ερ.: Γιατί να κάνω δωρεά στο ΑΚΕ;

Απ.: Τόσο η δική σας δωρεά, όσο και οι δωρεές άλλων, χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν την ευκαιρία σε ταλαντούχους και άξιους μαθητές να σπουδάσουν σε μία δύσκολη, οικονομικά, περίοδο.

 

Ερ.: Ποιον σκοπό θα ενισχύσουν τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από το 2014 Alumni Achievement Awards;

Απ.: Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν ως οικονομική βοήθεια, μειώνοντας τα δίδακτρα στους μαθητές του PIERCE και τους φοιτητές του DEREE και του ALBA.

 

Ερ.: Πόσοι φοιτητές έχουν λάβει οικονομική υποστήριξη/υποτροφία κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013;

Απ.: Το ΑΚΕ προσφέρει υψηλής ποιότητας δευτεροβάθμια, προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε χιλιάδες νέους από την Ελλάδα και σε πάνω από 54 χώρες.

Καθώς η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση είχε επιπτώσεις  στην οικονομία της Ελλάδας, το εθελοντικό Συμβούλιο Επιτρόπων του ΑΚΕ, που έχει έδρα τις ΗΠΑ, ψήφισε τον εξαπλασιασμό της οικονομικής βοήθειας και των υποτροφιών που προσφέρει, στα επόμενα τέσσερα ακαδημαϊκά έτη (2012/2013 – 2015/2016), μία συνολική επένδυση ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα μισά από τα κεφάλαια αυτά θα συγκεντρωθούν από δωρεές αποφοίτων και φίλων του ΑΚΕ, εταιρείες και ιδρύματα. Δωρεές οποιουδήποτε ύψους θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-14, περισσότεροι από 1.400 μαθητές και φοιτητές του PIERCE, DEREE και του ALBA – 37% του συνολικού μαθητικού και φοιτητικού σώματος – έτυχαν κάποιας μορφής οικονομικής υποστήριξης.

Στόχος του ΑΚΕ είναι να επεκτείνει αυτή την οικονομική βοήθεια σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και φοιτητών, τόσο για την ενθάρρυνση, μέσω υποτροφιών, της επίτευξης υψηλής ακαδημαϊκής επίδοσης όσο και για να βοηθήσει άξιους μαθητές και φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το ΑΚΕ ετοιμάζεται επίσης να στηρίξει περαιτέρω  την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και την καινοτομία, με την πρόσληψη αξιόλογου ακαδημαϊκού προσωπικού και την επένδυση σε νέα  ακαδημαϊκά προγράμματα.

 

Ερ.: Η δωρεά μου μπορεί να κάνει τη διαφορά;

Απ.: Δωρεές κάθε ύψους είναι ευπρόσδεκτες. Εαν όλοι οι φίλοι και οι απόφοιτοι του Κολλεγίου το ενισχύσουν με δωρεές, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο μας και να προσφέρουμε βοήθεια σε ταλαντούχους και άξιους μαθητές και φοιτητές.

 

Ερ.: Ποια είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης των υποτροφιών;

Απ.: Η χρηματοδότηση των υποτροφιών προέρχεται από διάφορες πηγές. Ένας μέρος της προέρχεται από κληροδοτήματα που έχουν δημιουργηθεί από γενναιόδωρους δωρητές, ένα άλλο από αναλώσιμες δωρεές από φίλους και αποφοίτους του Κολλεγίου και ένα τρίτο  από το καταπίστευμα του Κολλεγίου.

 

Ερ.: Οι χορηγοί και οι εθελοντές του 2014 Alumni Achievement Awards αμείβονται;

Απ.: Όχι. Το 2014 Alumni Achievement Awards είναι μία εθελοντική προσπάθεια για τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων, με σκοπό την ενίσχυση των υποτροφιών που προσφέρονται στους μαθητές και τους φοιτητές του Κολλεγίου.

 

Ερ.: Υπάρχει όριο για το ποσό που μπορώ να δωρίσω;

Απ.: Ναι, υπάρχει όριο το οποίο είναι ίσο με την αξία ενός εισιτηρίου για την εκδήλωση – 60€. Όλες οι δωρεές, ανεξαρτήτως ποσού, βοηθούν τους μαθητές και τους φοιτητές και είναι πολύ σημαντικές για το Κολλέγιο. Μεγαλύτερη σημασία για μας έχει η συμμετοχή στη προσπάθειά μας.

 

Ερ.: Υπάρχουν «Πακέτα Ενίσχυσης» που απευθύνονται σε εταιρείες/ιδρύματα και τι οφέλη τους προσφέρουν;

 

Για το 2014 Alumni Achievement Awards τα Πακέτα Ενίσχυσης που προσφέρονται είναι τα ακόλουθα:

 • Platinum €50,000
 • Gold €10,000
 • Silver €5,000
 • Bronze €3,000
 • Young Alumni Benefactor €120 (δύο εισιτήρια σε αποφοίτους του ΑΚΕ που αποφοίτησαν το διάστημα 2005-2014)
 • Scholarship Student Benefactor €120 (δύο εισιτήρια σε μαθητές και φοιτητές του ΑΚΕ)
 • Communication Benefactor
 • In-Kind Benefactor

 

Ενισχύοντας την εκδήλωση, η εταιρεία σας μπορεί να επωφεληθεί από την εκτενή κάλυψη και προβολή που θα υπάρχει σε έντυπα, διαδίκτυο, honor roll of donors και σε ένα πλήθος άλλων ευκαιριών προώθησης τόσο πριν, κατά την διάρκεια, όσο και μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης.  Η εταιρεία θα προβληθεί σε 1.050 μαθητές του PIERCE, 2.800 φοιτητές του DEREE και 400 του ALBA, χιλιάδες γονείς, συνεργάτες και προμηθευτές, 490 καθηγητές και μέλη του προσωπικού του ΑΚΕ καθώς και σε περισσότερους από 37.000 αποφοίτους παγκοσμίως.

 

Αναμένουμε πάνω από 500 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους και άλλες εταιρείες, επίτιμους καλεσμένους, αποφοίτους του PIERCE, DEREE και ALBA , καθηγητές, προσωπικό, μαθητές, επιτρόπους, συνεργάτες και φίλους του Κολλεγίου. Οι εταιρείες που θα ενισχύσουν στα επίπεδα των Platinum, Gold, Silver και Bronze θα προσκληθούν σε μία συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της εκδήλωσης, κατά την οποία θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους μαθητές και τους φοιτητές που θα λάβουν τις υποτροφίες με τη δική τους στήριξη. Είναι μία μοναδική ευκαιρία για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται  στο χώρο της κοινωνικής προσφοράς, να γνωρίσουν από κοντά τους μαθητές που βοήθησαν, να γνωρίσουν τα στελέχη των άλλων εταιρειών που συνέβαλαν για τον ίδιο σκοπό και με τα οποία μοιράζονται τις ίδιες αξίες και να κάνουν ακόμα πιο ευρέως γνωστές τις ενέργειες κοινωνικής προσφοράς τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που προσφέρονται στην κάθε κατηγορία, μπορείτε να βρείτε εδώ

Ερ.: Πώς μπορώ να κάνω μία δωρεά στην Ελλάδα;

Απ.:  Απόφοιτοι και φίλοι του ΑΚΕ μπορούν να κάνουν δωρεές προς το Κολλέγιο με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Μέσω internet – on-line
 2. Με μετρητά ή πιστωτική κάρτα,
 3. Με προσωπική ή τραπεζική επιταγή
 4. Με τραπεζική κατάθεση ή μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

 

Ερ.: Πώς μπορώ να κάνω μία δωρεά στις ΗΠΑ;

Απ.:  Απόφοιτοι και φίλοι του ΑΚΕ μπορούν να κάνουν δωρεές προς το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Με επιταγή,
 2. Με τραπεζική μεταφορά μετρητών
 3. Με μεταφορά ομολόγων.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ

 

Ερ.: Οι δωρεές προς το Κολλέγιο εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα στην Ελλάδα;

Απ.: Για να εκπέσουν οι δωρεές Ελλήνων  υπηκόων θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 100€. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Office of Development στο: τηλ. 210 -6009800, εσωτ. 1239, 1037, 1308, e-mail: [email protected]

 

Ερ.: Οι δωρεές προς το Κολλέγιο εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα στην Αμερική;

Απ.: Ναι. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είναι αναγνωρισμένο από τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ, ως μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός και οι δωρεές προς αυτό εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα Αμερικανών υπηκόων, ανάλογα με την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία.

 

Ερ.: Είναι αποδεκτές δωρεές από κατοίκους χωρών εκτός Ελλάδος και Αμερικής;

Απ.: Ναι – Δωρεές από κατοίκους χωρών εκτός Ελλάδος και Αμερικής είναι αποδεκτές από το ΑΚΕ.

 

Ερ.: Οι δωρεές από κατοίκους χωρών εκτός Ελλάδος ή Αμερικής εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους;

Απ.: Το εαν εκπίπτουν οι δωρεές από το φορολογητέο εισόδημα εξαρτάται από τη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας, στην οποία ο δωρητής πληρώνει τους φόρους του.

 

Ερ.: Μπορεί η δωρεά μου για το 2014 Alumni Achievement Awards να ενισχύσει κάποιο συγκεκριμένο σχολείο;

Απ.: Δωρεές για την ενίσχυση του 2014 Alumni Achievement Awards του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (PIERCE, DEREE και ALBA) μπορούν να κατευθυνθούν στο Ταμείο Υποτροφιών του ΑΚΕ, με μία ένδειξη για την ενίσχυση του σχολείου της προτίμησής σας.
Εάν δεν ορίσετε το σχολείο που θέλετε να ενισχύσετε, τότε η δωρεά σας θα πιστωθεί στο Ταμείο Υποτροφιών του ΑΚΕ και θα αξιοποιηθεί βάσει των αναγκών του προγράμματος υποτροφιών.

 

Ερ.: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δωρεών χωρίς περιορισμούς και των δωρεών προς συγκεκριμένους σκοπούς/προγράμματα;

Απ.: Δωρεές χωρίς περιορισμούς στη χρήση διατίθενται από το Κολλέγιο για την κάλυψη των πιο άμεσων αναγκών του έτους κατά το οποίο γίνονται. Οι δωρεές προς ενίσχυση συγκεκριμένων σκοπών/προγραμμάτων αξιοποιούνται σύμφωνα με τις επιθυμίες του δωρητή για το σκοπό/πρόγραμμα που δίνονται (π.χ. υποτροφίες).

 

Ερ.: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα κληροδότημα και σε μια άμεση δωρεά;

Απ.:
Κληροδότημα: μια μόνιμη κληρονομιά

Η δωρεά σας διατηρείται σε έναν χωριστό λογαριασμό μαζί με άλλες αντίστοιχες και επενδύεται. Όλοι οι λογαριασμοί του ΑΚΕ βρίσκονται στις ΗΠΑ,  εποπτεύονται από το Συμβούλιο Επιτρόπων και τις διαχειρίζονται επαγγελματίες.

 

Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, ένα ετήσιο ποσό δαπάνης που καθορίζεται από τους Επιτρόπους, συνήθως μεταξύ 4% και 5%, διατίθεται για τη στήριξη των φοιτητών. Επειδή το κεφάλαιο μένει σταθερό,  το ποσό του λογαριασμού  θα διατηρηθεί και, με την πάροδο των χρόνων, θα ωφελήσει πολλές γενεές μαθητών.
Μπορείτε να ονομάσετε το κληροδότημα όπως εσείς επιθυμείτε.
Άμεση Δωρεά: άμεση υποστήριξη μαθητών και φοιτητών
Μια παρόμοια δωρεά έχει σχεδιαστεί για να παρέχει άμεση βοήθεια σε μαθητές και φοιτητές και μπορεί να έχει το όνομα που εσείς επιθυμείτε,  για όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

 

Ερ: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα κληροδότημα και μια υποτροφία που χρηματοδοτείται από το ΑΚΕ;

Απ: Τα κληροδοτήματα χρηματοδοτούνται από ιδιώτες, στο διηνεκές και αξιοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που συμφωνούνται μεταξύ του δωρητή και του Κολλεγίου. Οι υποτροφίες που χρηματοδοτούνται από το ΑΚΕ χρησιμοποιούν κεφάλαια που έχουν συγκεντρωθεί από μη περιορισμένες δωρεές ή/και περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται από το Συμβούλιο Επιτρόπων, από το λογαριασμό καταπιστεύματος.

 

Ερ: Πώς μπορώ να έχω πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορώ να κάνω μία δωρεά ή τους σκοπούς/προγράμματα που μπορώ να ενισχύσω;

Aπ: Παρακαλώ επικοινωνήστε με:

–       Στην Ελλάδα: ΜΑΙΡΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ACG Executive Director of Development

τηλ. 210.600.9800 εσωτ.: 1239 ή [email protected][email protected]

–       Στη Αμερική: Office of Development

τηλ. 857 284 7908– [email protected]
Share the news:ACG Alumni Achievement award