Α. ACG Affiliation / Σχέση με το Αμερικανικό Κολλέγιο ΕλλάδοςAlumnus-a / Απόφοιτος-η
Friend / Φίλος
Corporation / Εταιρία
Other / Άλλο

Β. Gift Amount / Ποσό Δωρεάς


I would like to make a gift in the amount of / Θα ήθελα να κάνω δωρεά το ποσό:
25€ 50€ 100€ 250€ 500€ 1,000€
Other / Άλλο € :
When you enter the amount please separate decimals by using dot, not comma. / Κατά τη πληκτρολόγηση του ποσού για το διαχωρισμό των δεκαδικών χρησιμοποιείτε τελεία και όχι κόμμα.

C. Designation / Παρακαλώ να οριστεί η δωρεά μου ως*


Annual Fund / Unrestricted (your gift will be applied for the greatest need). / Annual Fund/Χωρίς περιορισμό (η δωρεά σας θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη άμεσων αναγκών)
Pierce Scholarships
Deree Scholarships
Alba Scholarships
Pierce Christmas Bazaar
Pierce Class of 1986
Pierce Class of 1978
Pierce Open House 2018

Other / Άλλο

*If no designation is indicated, your donation will be added to the Annual fund as an unrestricted gift. / Εάν δεν επιλέξετε κάποιο σκοπό/πρόγραμμα, η δωρεά σας θα προστεθεί στο Annual fund ως δωρεά χωρίς περιορισμό.

D. Personal Information / Προσωπικές ΠληροφορίεςPrefix / Πρόθεμα* :
First Name / Όνομα* :
Last Name / Επίθετο* :
E-mail / Ηλεκτρονική Διεύθυνση* :
Τηλέφωνο / Telephone :
Vat Number / ΑΦΜ* :
Address / Διεύθυνση* :
Zip / Τ.Κ.* :
City / Πόλη* :
Area / Περιοχή* :
Country / Χώρα :
* Required / * Απαραίτητο πεδίο

E. Gift Recognition / Αναγνώριση Δωρεάς


All donations made will be included in ACG's publications with your name unless you indicate otherwise bellow. / Όλες οι δωρεές θα συμπεριληφθούν στις εκδόσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος, εκτός εάν υποδείξετε ότι δεν το επιθυμείτε:

Yes, my gift can be listed in any College publications under my name / Ναι, η δωρεά μου μπορεί να συμπεριληφθεί στις εκδόσεις του Κολλεγίου με το όνομά μου:

No, I wish to remain anonymous. / Όχι, επιθυμώ να παραμείνω ανώνυμος(η).

F. Gift Dedication / Αφιέρωση Δωρεάς


Honor / Προς τιμήν του/της
In memory of / Εις μνήμην του/της
Please notify the following person(s) of my gift / Παρακαλώ ενημερώστε το/τα ακόλουθο-α άτομο-α για την δωρεά μου.
First Name / Όνομα :
Last Name / Επίθετο :
Address / Διεύθυνση :
Area / Περιοχή :
City / Πόλη :
Zip / Τ.Κ. :
Country / Χώρα :
Relationship to the person honored/memorialized :
Σχέση με το πρόσωπο που θα τιμηθεί :


Read here the Notification and Consent for the processing of Personal Data
I have been informed and I hereby provide my consent for the processing of the aforementioned data. / Έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων

First and last name / Ονοματεπώνυμο

Date / Ημερομηνία

Αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις πληρωμών / I accept the terms and conditions