Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ / STUDENT'S DATA


ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ / STUDENT BANKING ID *

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ / STUDENT'S FIRST NAME *

ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ / STUDENT'S LAST NAME *


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT INFORMATION


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ / CARDHOLDER FULL NAME *
(Λατινικοί χαρακτήρες / Latin characters)
ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / PAYMENT AMOUNT *

(Κατά την πληκτρολόγηση του ποσού για το διαχωρισμό των δεκαδικών χρησιμοποιείστε τελεία και όχι κόμμα
When you enter the payment amount to separate decimals use only dot and not comma)


Δόσεις / Installments

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / TEL. NUMBER *

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / E-MAIL *

Οι άτοκες δόσεις ισχύουν μόνο για πιστωτικές κάρτες Ελληνικών τραπεζών
Interest free installments apply to Greek Bank issued credit cards only


Σε περίπτωση που θέλετε η απόδειξη και το τιμολόγιο να εκδοθεί σε εταιρεία παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία / In case you wish the receipt and the invoice to be issued to a company or another legal entity please fill in the information below:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ENTITY'S NAME

ΑΦΜ / VAT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS


Αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις πληρωμών / I accept the terms and conditions