IMERYS PAM Past Interns

Interns 2015

Intern Name Placement Location
Androulidakis Evangelos Accounting Pensylvania, USA
Vasileiou Grigorios HR Pensylvania, USA
Total Number of Interns: 2

 


Interns 2014

Intern Name Placement Location
Ntakos Nikitas Accounting Intern USA
Zotou-Varouta Maria Supply Chain Intern USA
Total Number of Interns: 2