Feb 21

Deree Degree Recognition

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στο θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΣΑΕΠ επανασυστάθηκε στις 23/02/3016 (ΦΕΚ 92 ΥΟΔΔ/23/02/2016). Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας οι αιτήσεις θα κατηγοριοποιούνται και θα εξετάζονται βάσει: i. Νομοθετικό πλαίσιο (επαγγελματικά προσόντα ή ισοδυναμία τίτλων σπουδών) ii. Γνωστικό πεδίο (επάγγελμα, ειδικότητα κ.λπ.) iii. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα χορήγησης τίτλων.

Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και όσοι έχετε ήδη καταθέσει την αίτησή σας στο Υπουργείο Παιδείας, θα μπορείτε να ενημερώνεστε για την πορεία της με το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου, στα τηλέφωνα: 210 210 3442824, 210 3442766 μεταξύ 12:00-14:00.


 

Διαδικασία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Deree – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος μέσω Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων)

1. Ηλεκτρονική Αίτηση (show)

Συμπληρώνετε τη φόρμα.

Σε περίπου 4 εβδομάδες θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail να έρθετε να παραλάβετε το Official Transcript και το Syllabus σας από το γραφείο Development and Alumni Relations – Θα πρέπει να έχετε μαζί σας το πρωτότυπο πτυχίο σας.

2. Επικύρωση Πτυχίου (show)

Επιλέγετε α) ή β) *

α) Μέσω της διαδικασίας του Apostille (Σφραγίδα της Χάγης): Στη γραμματεία του Deree (Registrar’s Office) προσκομίζετε το πρωτότυπο πτυχίο σας και από εκεί θα σταλεί ένα πιστοποιημένο αντίγραφο στον NEASC στις ΗΠΑ. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με το NEASC μέσω e-mail αναφέροντας την διεύθυνση που επιθυμείτε να σας αποσταλούν  τα έγγραφα. Το NEASC θα σας ενημερώσει για τη χρέωση (περίπου 70 δολάρια για ένα έγγραφο)  και τον τρόπο πληρωμής.

β) Μέσω δικηγόρου (επικύρωση πτυχίου). Εάν χρειαστεί το Apostille μπορείτε να το καταθέσετε αργότερα με συμπληρωματική αίτηση.

*Δεν είναι ακόμα επίσημα ξεκαθαρισμένο από το υπουργείο αν χρειάζεται η διαδικασία του Apostille (Σφραγίδας της Χάγης).

3. Μεταφράσεις (show)

Καταθέτετε στο Υπουργείο Εξωτερικών ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο μεταφραστικό γραφείο το  Official Transcript μαζί τα έγγραφα που θα λάβετε με το Apostille (επιλογή α’) ή το επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου σας (επιλογή β’). Προσοχή: το Transcript πρέπει να παραδοθεί για τη μετάφραση στον σφραγισμένο φάκελο.

4. Παράβολο (show)

Αγορά παράβολου 100€ μέσω Taxisnet (Επιλογή φορέα: “Υπουργείο Παιδείας”, Επιλογή αιτιολογίας: “Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας”) ή από την Εφορία.

5. Εκτύπωση & Συμπλήρωση Αίτησης ΣΑΕΠ (show)

6. Κατάθεση Αίτησης (show)

Στο υπουργείο Παιδείας, ΣΑΕΠ: Παπανδρέου 37, Μαρούσι
(210 3442824, 210 3442766 καλείτε 12:00-14:00)

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:

 • Το επικυρωμένο σας πτυχίο ΚΑΙ τη μετάφρασή του στα Ελληνικά
 • Το official transcript ΚΑΙ τη μετάφρασή του στα Ελληνικά
 • Syllabus
 • Παράβολο
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας – ΣΑΕΠ

Σημείωση 1: Λόγω του ότι δεν εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή του νόμου (ΦΕΚ Α258. 8/12/2014), ο νόμος έγκειται στην ερμηνεία του Υπουργού Παιδείας, που σημαίνει ότι μόλις υπάρξει η πρώτη αναγνώριση θα γνωστοποιηθούν με ακρίβεια τα δικαιώματα που θα εξασφαλίζει.

Σημείωση 2: Αφορά τους απόφοιτους που το πτυχίο τους είναι με διαπιστευτήρια NEASC, δηλαδή από το 1981 και μετά.

Σημείωση 3: Η διαδικασία διαφέρει για όσους έχουν πτυχίο από Open University (OU


 

Διαδικασία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων OU-Deree μέσω Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων)

Απόφοιτοι του Deree – The American College of Greece και κάτοχοι του Open University (OU) validated award, που επιθυμείτε να  κάνετε αίτηση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (show)

 1. Επικυρωμένο και μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο του Open University (OU) validated award
 2. Επικυρωμένο και μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο του diploma supplement που παρέχεται μαζί με το Open University (OU) validated award
 3. Κατάλογος με την περιγραφή των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο  Diploma Supplement (syllabus)
 4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 5. Συμπληρωμένη αίτηση του ΣΑΕΠ
 6. Παράβολο 100 ευρώ

Διαδικασία (show)

 1. Θα παραλάβετε το αντίγραφο του Open University (OU) validated award, το diploma supplement και τον αναλυτικό κατάλογο των μαθημάτων από το Registrar’s. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Registrar’s μέσω e-mail στο registrar@acg.edu και να αναφέρετε το λόγο του αιτήματος.
 2. Θα πρέπει να επικυρώσετε και να μεταφράσετε το Open University (OU) validated award και το diploma supplement στο Βρετανικό Συμβούλιο στην Αθήνα: http://www.britishcouncil.gr/en/contact. Ο κατάλογος των μαθημάτων δε χρειάζεται μετάφραση και επικύρωση.
 3. Θα συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο www.minedu.gov.gr/publications/docs2013/130617_aitisi_isodunamias.doc
 4. Επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για οδηγίες σχετικά με την απόκτηση του παράβολου αξίας 100 ευρώ: http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html
 5. Αφού έχετε ολοκληρώσει τα παραπάνω βήματα θα πρέπει να καταθέσετε τα δικαιολογητικά στο ΣΑΕΠ στην παρακάτω διεύθυνση:
 6. Ενημερώστε μας στο assariotakir@acg.edu για την έκβαση της αιτήσεώς σας ώστε να καταγραφεί στα αρχεία μας.

Υ.ΠΑΙ.Θ.
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Δ΄ – Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
e-mail: srpq@minedu.gov.gr
Τηλ.: 210 210 3442824, 210 3442766 μεταξύ 12:00-14:00
fax: (+30) 210 344 3158


 

Παραλαβή Εγγράφων Αναγνώρισης

Όσοι έχετε κάνει αίτηση για την έκδοση των σχετικών εγγράφων αναφορικά με την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων μέσω ΣΑΕΠ και έχετε ενημερωθεί μέσω e-mail ή τηλεφωνικής επικοινωνίας για την ολοκλήρωση τους θα πρέπει να τα παραλαμβάνετε εντός 3 εβδομάδων από το Γραφείο Ανάπτυξης και Αποφοίτων (Office of Development & Alumni Relations).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Κολλέγιο θα διατηρεί τους φακέλους στα αρχεία του έως και 2 μήνες από την έκδοση τους.

Τα έγγραφα παραλαμβάνονται από εσάς του ίδιους ή μέσω εταιρίας Courier που επιθυμείτε (με δική σας χρέωση). Εάν δεν μπορείτε οι ίδιοι να παραλάβετε τα χαρτιά σας, μπορείτε να στείλετε email στο alumni@acg.edu και να μας δώσετε το όνομα του προσώπου που θα τα παραλάβει για εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Deree Registrar’s office:
e-mail: registrar@acg.edu
Τηλ.: 210 600 9800, ext. 1328, 1331, 1445, 1449